Poradenstvo

Naši zákazníci vedia veľmi často pomenovať konkrétnu situáciu a z toho vyplývajúce potreby, ktoré potrebujú zabezpečiť. V týchto prípadoch fungujeme v úlohe spolupracovníka, konzultanta.

Využívame na to tieto konkrétne nástroje:

- analýza
- koučovanie
- práca s motiváciou

ANALÝZY

- výkonnosti predajného týmu
- osobnostných predispozícií jednotlivcov
- nastavenia predajných procesov
- komunikačných procesov
- motivácie pracovníkov
- implementácie zmien a projektových riešení

KOUČOVANIE

- formou projektu rozvoja
- formou koučovania
- kombinácia - forma projekt + koučovanie

Copyright © 2018 Anteo, a.s.