Rozvoj poradcov

Tematické okruhy pre finančných poradcov:

- finančná politika firmy
- finančný trh
- investičná abeceda
- investovanie pre pokročilých
- otvorené podielové fondy
- investičné workshopy - svetové aj lokálne kapitálové trhy
- dlhopisové a akciové trhy
- poisťovníctvo - vysvetlenie pojmov

Copyright © 2018 Anteo, a.s.