Rozvoj osobnosti

Tematické okruhy pre osobnostný rozvoj:

- pozitívne myslenie a proaktivita v riadení
- kreativita
- komunikácia a motivácia
- postupy pri riešení problémov
- improvizácia a získanie pozornosti
- asertívne spôsobilosti
- rodinné konštelácie

Copyright © 2018 Anteo, a.s.