Rozvoj obchodníkov

Tematické okruhy pre obchodníkov:

- profesionálne predajné zručnosti
- budovanie dôvery
- získanie záujmu klienta
- návrh riešení a motivácie
- práca s námietkami
- získanie rozhodnutia klienta
- simulovaný obchodný rozhovor
- druhy otázok a ich kladenie, komunikácia
- nákupné a varovné signály
- starostlivosť o klienta
- ako telefonovať
- kultúra a image obchodného zástupcu
- úspešné rokovanie s konfliktným klientom
- efektivita v systéme práce predajcu
- vyjednávanie pri predaji
- prezentačné zručnosti - komunikačný tréning
- prezentačné zručnosti - využívanie PC pre prezentáciu
- riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
- úloha asistentky

Copyright © 2018 Anteo, a.s.