Ako na to ideme

Základom našej práce pre Vás je systémový prístup. V týchto dvoch slovách je ukrytá snaha o spoznanie podstaty Vašich potrieb a zistenie existujúceho stavu rozvoja schopností Vašich ľudí. Na základe takýchto poznatkov vieme pripraviť sled postupných krokov vedúcich k cieľu, ktorý od svojich spolupracovníkov a zároveň aj od nás očakávate.
Pretože aj my vyznávame krédo, že – tisíce slov nezanechá taký hlboký dojem ako jeden čin - zameriavame naše tréningové a školiace postupy na získanie potrebných schopností, zručností a ich následné overenie i utvrdenie v reálnych podmienkach.

Lepšie výsledky sa pravidelne dosahujú vzdelávaním ľudí, ktorí majú pre danú prácu najlepšie predpoklady. Tak ako u iných úspešných firiem, aj u Vás je súčasťou zefektívňovania činnosti Vašich spolupracovníkov kvalitná personálna práca.

Výber pracovníkov môže prebiehať v spolupráci s našimi odborníkmi.

Snažíme sa predovšetkým rozvíjať tie kľúčové oblasti osobnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na to, aby ľudia sami chceli napredovať.

Copyright © 2018 Anteo, a.s.