Rozvoj manažérov

Tematické okruhy pre manažérov:

- efektívne vedenie a riadenie pracovníkov
- pozitívne myslenie a proaktivita v riadení
- kreativita, porady
- delegovanie
- časový manažment
- kontrola a rozhodovanie
- komunikácia a motivácia
- koučing - impact tréning
- postupy pri riešení problémov
- úspešné plánovanie
- improvizácia a získanie pozornosti
- vnútrofiremná komunikácia a vyjednávanie
- „Firemná kultúra“
- spoločenská etiketa a diplomatický protokol
- personálny marketing

Copyright © 2018 Anteo, a.s.