PaedDr. Alena HRANČÍKOVÁ

Vzdelanie: Pedagogická fakulta v Nitre

Školenia – certifikáty:

Dale Carnegie Course - Rozvoj osobnosti; Predajné techniky
Business Success - Neuveriteľný seminár o predaji
Mercuri International - Prezentačné techniky
Ackerman & Brooke - Školenie školiteľov I., II.; Tréning manažérov
ING Nationale-Nederlanden - interné školenia manažérov a vedúcich pracovníkov obchodnej služby

Prax:
PO - Skupinová vedúca.
ZŠ - Učiteľka I. stupňa.
IMCO International - priamy predaj
ING Nationale-Nederlanden poisťovňa, a.s. - školiteľ obchodnej služby a manažér obchodnej skupiny
AMG Asist a.s. - výkonná riaditeľka sekcie rozvoja ľudských zdrojov; člen predstavenstva

Záľuby: tanec, organizovanie detského tábora, divadlo, rekreačné športy.


Kontakt: hrancikova@anteo.sk  

Copyright © 2018 Anteo, a.s.